Wykonane prace

Marine Technology sp. z o.o. jest organizacją non profit o profilu badawczym, a głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych. Spółka, od rozpoczęcia działalności w lutym 1998, podejmuje różnorodną tematykę prac badawczych, włączając w to także sztuczną inteligencję, a wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem podejmowanych zagadnień. Marine Technology jest w 100% w rękach polskich udziałowców.

Projekty badawcze współfinansowane przez NCBiR w ramach programu POIR:

E

HydroNav3D

„System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej” POIR.01.01.01-00-0899/18. 01.10.2019 – 30.09.2022. Budżet projektu 2 948 750,00zł, w tym NCBiR 2 241 950zł. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny. Projekt w trakcie realizacji.

E

HydroDron

„Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych” POIR.01.02.00-00-0074/16. 01.11.2016 – 31.10.2019. W ramach projektu została zbudowana innowacyjna światowej klasy autonomiczna hydrograficzna platforma pomiarowa wyposażona w nowoczesne sensory. Budżet projektu 2 560 662zł w tym NCBiR 2 027 937.60zł. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny.

Żaden kraj na świecie nie produkuje tak zaawansowanej, wyposażonej w sztuczną inteligencję, platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym. Produkcja seryjna jest w trakcie uruchamiania.

Projekty badawcze finansowane przez NCBiR w ramach programu LIDER:

E

4DShoreMap

„Innowacyjny system wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej” LIDER/4/0026/L-12/20/NCBR/2021. Budżet projektu 1 500 000zł. Kierownik: dr inż. Marta Włodarczyk-Sielicka. Projekt w trakcie realizacji.

E

INNOBAT

„Innowacyjny autonomiczny bezzałogowy system monitoringu batymetrycznego akwenów płytkowodnych” LIDER 0030/L-11/2019. Budżet projektu 1 500 000zł. Kierownik: dr inż. Mariusz Specht. Projekt w trakcie realizacji.

E

SHREC

„System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo” LIDER 0098/L-8/2016. Budżet projektu 1 200 000zł. Kierownik: dr inż. Natalia Wawrzyniak.

E

MOBINAV

„Mobilna Nawigacja Śródlądowa” LIDER/039/693/L-4/12/NCBR/2013. Budżet projektu 819 720zł. Kierownik dr hab. inż. Witold Kazimierski.

Marine Technology jest zdecydowanym liderem wśród firm w programie LIDER. Wszystkie projekty prowadzone są zgodnie z metodologią PRINCE2. Aktualnie realizowane są, przez różne zespoły Marine Technology, 3 projekty współfinansowane przez NCBiR.

Firma dokonała następujących zgłoszeń patentowych:

E

„Układ nadzoru i reagowania sytuacji kolizyjnej wokół małej autonomicznej i bezzałogowej jednostki pływającej” Pat.240063

E

„Automatyczny układ nadzoru nad sterowaniem ruchem jednostki pływającej na akwenach morskich, śródlądowych i około-morskich, zwłaszcza dla jednostek autonomicznych i bezzałogowych” P.432992

E

„Układ do tworzenia hydrograficznych map sferycznych dookólnych i przestrzennych przy użyciu technik hydroakustycznych i optoelektronicznych” P.436208

E

„Zespolony moduł bezzałogowych jednostek hydrograficznych - nawodnej i powietrznej dla prowadzenia pomiarów batymetrycznych akwenów przybrzeżnych zwłaszcza przybrzeżnych płytkowodnych” P.437942

Z afiliacją Marine Technology zostało opublikowanych ponad 60 artykułów (47 w WoS, IH 16, cytowań 597), m.in. w Remote Sensing, Sensors, Journal of Navigation, Polish Maritime Research, Information Technology and Control, ISPRS International Journal of Geo-Information i innych.

Przykłady wykonanych prac:

E

Projektowanie infrastruktury nawigacyjnej na akwenach morskich i śródlądowych oraz wieloletnie badania w zakresie map elektronicznych (ENC), w tym zdobyte w trakcie opracowywania ENC dla Rzecznego Systemu Informacyjnego (RIS). Marine Technology wykonało w 2013r. kolekcję, pierwszych w Polsce, śródlądowych ENC obejmujących cały obszar wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Mapy te zostały wdrożone w Centrum RIS.

E

W 2018 roku na zlecenie fundacji WWF wykonano testy za pomocą własnego sonaru 3D, mające na celu sprawdzenie skuteczności wykrywania zagubionych narzędzi połowowych metodami akustycznymi w wodach Bałtyku w ramach międzynarodowego projektu „Marelitt Baltic”.

E

W latach 2013-2015 realizowane były pomiary hydrograficzne: batymetria i sonar w trakcie budowy LNG w Świnoujściu; przed, w trakcie i powykonawcze.

E

Wykonanie audytu i PFU w ramach budowy projektu systemowego „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (504 300zł).

E

Wykonanie projektu technicznego systemu Smart Buoy (SMB) zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Trafic at Sea – EfficienSea 2 finansowanego w programie H2020 a w 2018 „Opracowanie zaleceń operacyjnych i parametrów pracy naziemnego systemu radionawigacyjnego R-Mode wykorzystującego lądową infrastrukturę stacji DGPS oraz AIS” dla Urzędu Morskiego w Gdyni.

RIS (River Information Services)  jest systemem, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz usprawnienie transportu wodnego na rzekach śródlądowych. Są to usługi związane z IT, zaprojektowane w celu optymalizacji ruchu i procesów transportowych w żegludze śródlądowej, tj. w celu usprawnienia szybkiego elektronicznego przesyłania danych między wodą a lądem poprzez wymianę informacji z wyprzedzeniem oraz w czasie rzeczywistym… Czytaj więcej

E

Opracowanie algorytmów funkcji ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) i manewrowania względnego dla systemu ARPA produkowanego przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT).

E

Opracowanie algorytmów śledzenia obiektów wdrożonych w produkowanym przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) Cichym Radarze Morskim.

E

Opracowanie i wdrożenie interfejsu operatora cichego radaru morskiego. Zamawiający: PIT.

E

Opracowanie i wdrożenie w Akademii Marynarki Wojennej rejestratora sygnałów radarowych.

E

Opracowanie algorytmów i oprogramowania manewrowania taktycznego okrętów. Efekty pracy zostały wdrożone w systemie dowodzenia okrętów Marynarki Wojennej produkowanym przez Centrum Techniki Morskiej (CTM).

E

Opracowanie projektu ujednolicenia technicznego i funkcjonalnego stacji bazowych na wybrzeżu zachodnim w systemie AIS-PL. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.

E

Badanie sygnału wizyjnego radaru FMCW pod kątem możliwości jego wykorzystania w procesie fuzji informacji. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.

E

Opracowanie analizy nawigacyjnej w zakresie rozbudowy portu żeglarskiego we Fromborku. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.

E

Opracowanie analizy żeglugowo - nawigacyjnej w zakresie budowy przystani śródlądowych w Drewnicy i Rybinie. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.

E

Wszechstronne badania systemu nawigacji i kierowania uzbrojeniem okrętów. Zamawiający: Centrum Techniki Morskiej.

E

Opracowanie koncepcji algorytmów oprogramowania realizującego składanie informacji o cechach radarowych kilku różnych radarów impulsowych i na falę ciągłą. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.

E

Opracowanie warstw tematycznych elektronicznej mapy nawigacyjnej wybranego fragmentu portu Gdynia. Zamawiający: MGGP Aero Sp. z o.o.

E

Opracowanie założeń i oprogramowania rejestracji danych sondażowych. Zamawiający: ShipFox Sc.

E

Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego ruchem bezzałogowej platformy nawodnej w wypadku utraty łączności ze stanowiskiem dowodzenia oraz przeprowadzenie testów oprogramowania w warunkach laboratoryjnych. Zamawiający: SPORTIS S.A.

E

Wielokrotne pomiary batymetryczne akwenów portowych, śródlądowych i morskich wód wewnętrznych we współpracy z firmą HYDRO-IN.

E

Wykonanie projektu modelu laboratoryjnego systemu dynamicznego pozycjonowania metodami porównawczym wdrożonego w AMW w Gdyni.

E

Projekt ustanowienia morskiego systemu różnicowego RTK na wybrzeżu zachodnim RP w ramach projektu KSBM. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.

E

Opracowanie warunków modernizacji infrastruktury Stacji Nautycznej Dziwnów, w aspekcie funkcji stacji brzegowej systemu DGPS-PL w projekcie Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego-I.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast