Wykonane prace

Wykaz wybranych prac Marine Technology sp. z o.o.

R

Projekt techniczny systemu Smart Buoy (SMB) zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Trafic at Sea – EfficienSea 2.

R

Badanie sygnału wizyjnego radaru FMCW pod kątem możliwości jego wykorzystania w procesie fuzji informacji. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.

R

Opracowanie algorytmów funkcji ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) i manewrowania względnego dla systemu ARPA produkowanego przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT).

R

Opracowanie algorytmów i oprogramowania manewrowania taktycznego okrętów. Efekty pracy zostały wdrożone w systemie dowodzenia okrętów Marynarki Wojennej produkowanym przez Centrum Techniki Morskiej (CTM).

R

Opracowanie algorytmów śledzenia obiektów wdrożonych w produkowanym przez Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT) Cichym Radarze Morskim.

R

Opracowanie analizy nawigacyjnej w zakresie rozbudowy portu żeglarskiego we Fromborku. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.

R

Opracowanie analizy żeglugowo - nawigacyjnej w zakresie budowy przystani śródlądowych w Drewnicy i Rybinie. Praca wykonana na zlecenie pracowni architektonicznej w Gdańsku.

R

Opracowanie i wdrożenie w Akademii Marynarki Wojennej rejestratora sygnałów radarowych.

R

Opracowanie projektu ujednolicenia technicznego i funkcjonalnego stacji bazowych na wybrzeżu zachodnim w systemie AIS-PL. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.

R

Opracowanie warunków modernizacji infrastruktury Stacji Nautycznej Dziwnów, w aspekcie funkcji stacji brzegowej systemu DGPS-PL w projekcie Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego-I. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.

R

Projekt ustanowienia morskiego systemu różnicowego RTK na wybrzeżu zachodnim RP w ramach projektu KSBM. Zamawiający: Urząd Morski w Gdyni.

R

Wszechstronne badania systemu nawigacji i kierowania uzbrojeniem okrętów MW. Zamawiający: Centrum Techniki Morskiej.

R

Wykonanie projektu modelu laboratoryjnego systemu dynamicznego pozycjonowania metodami porównawczym wdrożonego w AMW w Gdyni.

R

Opracowanie i wdrożenie interfejsu operatora cichego radaru morskiego. Zamawiający: PIT.

R

Opracowanie koncepcji algorytmów oprogramowania realizującego składanie informacji o cechach radarowych kilku różnych radarów impulsowych i na falę ciągłą. Zamawiający: Akademia Morska w Gdyni.

R

Opracowanie warstw tematycznych elektronicznej mapy nawigacyjnej wybranego fragmentu portu Gdynia. Zamawiający: MGGP Aero Sp. z o.o.

R

Opracowanie założeń i oprogramowania rejestracji danych sondażowych. Zamawiający: ShipFox Sc.

R

Wielokrotne pomiary batymetryczne akwenów portowych, śródlądowych i morskich wód wewnętrznych we współpracy z firmą HYDRO-IN.

R

Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego ruchem bezzałogowej platformy nawodnej w wypadku utraty łączności ze stanowiskiem dowodzenia oraz przeprowadzenie testów oprogramowania w warunkach laboratoryjnych. Zamawiający: SPORTIS S.A.

Marine Technology

Kontakt

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

Telefon

Napisz do nas

Rozmiar czcionki
Kontrast