MPSS

„System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”

Firma Marine Technology, w wyniku zakończonego przetargu, została wyłoniona do realizacji zamówienia na usługi związane z badaniami i pomiarami za pośrednictwem jednostki bezzałogowej dla projektu o akronimie MPSS. Projekt był jednocześnie pierwszym przedsięwzięciem realizowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przy wsparciu środków, które pochodziły z funduszy mechanizmu norweskiego w obecnej perspektywie.

 

Celem projektu MPSS było określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej, akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze.

Projekt polegał na wykorzystaniu mobilnej platformy badawczej w działalności portu gdyńskiego oraz obejmuje dwa bardzo ważne zadania, które zostanły zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zadanie 1: Wykonywanie pomiarów hydrograficznych: pomiarów batymetrycznych i badań sonarowych na wskazanych akwenach portowych.

Zadanie 2: Automatyczny pobór próbek wody (powierzchniowej i głębinowej) i osadów dennych, w wyznaczonych punktach pomiarowych oraz pomiarów wykonanych przy wykorzystaniu siatki planktonowej o każdej porze roku.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przewidywał uzyskanie następujących najważniejszych korzyści z realizacji projektu MPSS:

Z

ustalenie warunków brzegowych w zakresie bezpieczeństwa poruszania się jednostek bezzałogowych po wodach portowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej;

Z

zwiększenie efektywności prac prowadzonych w porcie poprzez wdrożenie ujednoliconych zasad wykorzystania platform bezzałogowych na wodach portowych (we współpracy z Urzędem Morskim oraz Kapitanatem Portu w Gdyni);

Z

realizację założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz wód Bałtyku poprzez wdrożenie proekologicznego systemu monitoringu;

Z

zapewnienie stałego nadzoru nad wodami portowymi, z uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych lub niebezpiecznych dla człowieka, rozszerzenie zakresu obserwacji środowiska morskiego dzięki pomiarom prądów i fal wodnych wraz z ich modelowaniem;

Z

wzrost intensywności wykonywania prac badawczych (nawet całodobowo przez 7 dni w tygodniu);

Z

podniesienie poziomu ekologiczności oraz innowacyjności portu;

Z

identyfikację warunków niezbędnych do powszechnego wykorzystywania dronów pływających do badań wód portowych.

Pobór próbek musiał odbyć się zarówno zimą, wiosną, latem jak i jesienią. Firma odbyła już wszystkie zaplanowane misje. Ostatnie, jesienne, pobory zostały przeprowadzone w dniach 17-20 października 2022r. Zakresem obszarowym były Baseny I, II, III, IV, VI w Porcie Gdynia, charakteryzujące się wysokim betonowymi nabrzeżami, które jednak nie stanowią większego problemu dla firmy Marine Technology w związku ze skrupulatnie zaplanowaną pracą.

Pobierane przez platformę bezzałogową próbki wody były analizowane przez laboratorium, dzięki czemu, w czasie realizacji projektu, powstał profil fizyko – chemiczny wód portowych. Otrzymane dane, obserwacje oraz analizy zostanły uwzględnione w końcowym raporcie, zawierającym rekomendacje oraz wskazania dla organów administracji państwowej, w zakresie wykorzystania platform bezzałogowych do prac badawczych i pomiarowych na terenach portowych.

 

W marcu, kwietniu oraz w maju zostały wykonane pomiary batymetryczne oraz sonarowe wzdłuż nabrzeży: Czeskiego, Fińskiego, Rotterdamskiego, Rumuńskiego, Słowackiego, Stanów Zjednoczonych oraz Węgierskiego. Dokumentacja została dostarczona do Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

 

Implementacja rozwiązań wykorzystujących platformy bezzałogowe w Porcie Gdynia, w bezpośredni sposób przyczyni się do rozwoju silnych trendów w branży morskiej, ukierunkowanych na rozwój systemów opartych na autonomiczności.

O projekcie można przeczytać również na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

„System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” (MPSS)

O projekcie oraz udziale jednostki HydroDron-1 można przeczytać w artykułach:

Baltic Transport Journal (strony: 62-32)

Barometr dynamiki rozwoju ISP 1 (strony: 18-19)

Dziennik Bałtycki (wydanie z dnia 9.12.2021, strona nr 9)

gospodarkamorska.pl Port Gdynia wykorzystuje polski, innowacyjny HydroDron do badań akwenów

gospodarkamorska.pl 800 km ze sztuczną inteligencją na mostku w Zatoce Tokijskiej. Polska raczkuje w Gdyni

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast