Oferta

Marine Technology

oferuje Państwu wykonanie prac naukowo-badawczych w zakresie szeroko rozumianej hydrografii oraz geoinformatyki. Wykonujemy również dokumentacje projektowe.

W dziedzinie hydrografii oferujemy:

R

Opracowanie komórek elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w oprogramowaniu Caris S-57 Composer

R

Wykonanie pomiarów batymetrycznych oraz sonarowych (posiadamy uprawnienia zawodowe hydrografa kat. A.)

Zebrane dane opracowujemy w oprogramowaniu Caris oraz Hypack, zajmujemy się:

R

wykonaniem planszetów

R

szczegółową analizą zebranych danych

R

interpretacją obrazów sonarowych oraz tworzeniem mozaik

R

wykonaniem niezbędnej dokumentacji

R

wykonaniem numerycznych modeli dna

W dziedzinie geoinformatyki oferujemy:

R

Wykonanie modeli NMT, NMPT

R

Wizualizacje 3D

R

Analizy przestrzenne

R

Weryfikacje ortofotomapy

Do opracowania danych wykorzystujemy oprogramowanie ArcGIS.

Nasza firma oferuje także wykonanie:

R

Analiz

R

Ekspertyz

R

Studiów wykonalności

R

Programów funkcjonalno-użytkowych

Programów funkcjonalno-użytkowych.

Marine Technology

Kontakt

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

Telefon

Napisz do nas

Rozmiar czcionki
Kontrast