Oferta

Spółka zatrudnia szerokie gremium ekspertów w zakresie nawigacji, hydrografii, geoinformatyki, geodezji i kartografii, oceanografii, teledetekcji, fotogrametrii, automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki i innych.

Marine Technology posiada 3 własne lokale: siedzibę w Gdyni Orłowo, oddział w Gdyni Chwarzno-Wiczlino oraz oddział w Szczecinie Pogodno. Firma posiada 5 nowoczesnych laboratoriów badawczych wyposażonych między innymi w oprogramowanie firm HYPACK, ESRI i CARIS:

E

Laboratorium Geoinformatyki i Hydrografii,

E

Laboratorium Elektronicznych Map Nawigacyjnych,

E

Laboratorium Mobilnej Nawigacji Śródlądowej,

E

Laboratorium Systemów Identyfikacji i Rozpoznawania,

E

pływające Laboratorium Hydrograficzno-Teledetekcyjne.

Firma dysponuje bogatym doświadczeniem zarówno naukowym, jak i praktycznym w zakresie budowy systemów geoinformatycznych oraz pomiarów hydrograficznych.

W dziedzinie hydrografii oferujemy:

E

opracowanie komórek elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w oprogramowaniu Caris S-57 Composer,

E

wykonanie pomiarów batymetrycznych oraz sonarowych (posiadamy uprawnienia zawodowe hydrografa kat. A.).

Zebrane dane opracowujemy w oprogramowaniu Caris oraz Hypack, a ponadto zajmujemy się:

E

wykonaniem planszetów,

E

szczegółową analizą zebranych danych,

E

wykonaniem niezbędnej dokumentacji,

E

interpretacją obrazów sonarowych oraz tworzeniem mozaik,

E

wykonaniem numerycznych modeli dna.

W dziedzinie geoinformatyki oferujemy:

E

wykonanie modeli NMT, NMPT,

E

wizualizacje 3D,

E

analizy przestrzenne,

E

weryfikacje ortofotomapy.

Nasza firma oferuje także wykonanie:

E

ekspertyz,

E

studiów wykonalności,

E

programów funkcjonalno-użytkowych,

E

analiz żeglugowo-nawigacyjnych.

Dystrybucja oprogramowania

Marine Technology Sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy HYPACK w Polsce. Zajmujemy się dystrybucją oprogramowania HYPACK na terenie całego kraju oraz organizujemy doroczne trzydniowe seminarium, które prowadzone jest przez specjalistów firmy HYPACK. Aby praca z oprogramowaniem stała się bardziej przystępna dla polskich użytkowników, Marine Technology Sp. z o. o. opracowała polską wersję językową HYPACK.

HYPACK jest jednym z najczęściej stosowanych oprogramowań w hydrografii i w pracach podwodnych na świecie. Pakiet oprogramowania hydrograficznego dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi… Czytaj więcej

Dystrybucja sprzętu

3DSS-DX wykorzystuje najnowocześniejsze technologie macierzy przetworników akustycznych, elektronikę SoftSonar™, a także zaawansowane techniki przetwarzania sygnału w celu uzyskania świetnych wyników pomiarów batymetrycznych oraz sonarowych wraz z wizualizacją 3D.

W zestawie z urządzeniem 3DSS-DX-450 znajduje się oprogramowanie, które pozwala użytkownikom w pełni korzystać z możliwości czujników bez konieczności instalowania dodatkowych oprogramowań innych producentów. Oferowanymi funkcjami są… Czytaj więcej

Hydrografia

Mapy elektroniczne dla żeglugi śródlądowej są obecnie coraz częściej wykorzystywane na całym świecie. W Polsce mapy elektroniczne udostępniono w 2013 roku w ramach utworzonego systemu usług rzecznych RIS (River Information Services).

Kolekcję 10 baz danych map elektronicznych opracowano dla systemu RIS w firmie Marine Technology. Zakres map obejmował szlaki żeglugowe od portu Szczecin do miejscowości Ognica,

Firma Marine Technology ma nadany oficjalny kod producenta map elektronicznych, wymieniony w dokumencie IHO S-62 – LIST OF DATA PRODUCER CODESCzytaj więcej

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast