IENC

Marine Technology

Opis

Mapy elektroniczne dla żeglugi śródlądowej są obecnie coraz częściej wykorzystywane na całym świecie. W Polsce mapy elektroniczne udostępniono w 2013 roku w ramach utworzonego systemu usług rzecznych RIS (River Information Services).

Kolekcję 10 baz danych map elektronicznych opracowano dla systemu RIS w firmie Marine Technology. Zakres map obejmował szlaki żeglugowe od portu Szczecin do miejscowości Ognica.

Firma Marine Technology ma nadany oficjalny kod producenta map elektronicznych, wymieniony w dokumencie IHO S-62 – LIST OF DATA PRODUCER CODES.

W linii produkcyjnej map wykorzystano oprogramowanie ArcGIS oraz program CARIS S-57 Composer. Zakres prac potrzebnych do opracowania baz danych IENC obejmował:

Z

Określenie zakresu map IENC dla systemu RIS.

Z

Określenie liczby komórek map elektronicznych.

Z

Pozyskanie danych do produkcji map

  • Materiały fotogrametryczne: ortoobrazy ze zdjęć lotniczych o rozdzielczości przestrzennej 0.15 m (określenie rozdzielczości, kompozycji, odbiór wykonanych ortoobrazów).
  • Mapy zasadnicze w formacie wektorowym i rastrowym (wektoryzacja map rastrowych, sprawdzenie aktualności danych).
  • Dane udostępniane przez instytucje krajowe (weryfikacja, sprawdzenie aktualności danych).
  • Pomiary własne z wykorzystanym technik GNSS (weryfikacyjne, uzupełniające).
Z

Opracowanie baz danych w oprogramowaniu ArcGIS

m.in. utworzenie baz danych z funkcjonalnością domen i podtypów, sprawdzenie zgodności topologicznej, wypełnianie tabeli atrybutów
Z

Kodowanie danych w oprogramowaniu CARIS S-57 Composer

Z

Walidacja i kompilacja baz danych do formatu 000.

Z

Testowanie i weryfikacja danych.

Opracowane mapy obecnie są udostępniane na stronach internetowych Urzędu Żeglugi Śródlądowej, a dalszą ich aktualizację przejęła komórka UŻŚ – Centrum RIS.

Obecnie firma dysponuje pełną linią produkcyjną, a także doświadczeniem, umożliwiającym tworzenie oraz aktualizację map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej. Zakres opracowania obejmować może dowolne drogi wodne. W zakresie produkcji map elektronicznych firma może również prowadzić ich ciągłą aktualizację.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast