O firmie

Marine Technology Sp. z o.o.

Została założona w Gdyni w 1998 roku. Profilem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych. Marine Technology sp. z o.o. jest spółką typu spin out.

Głównym atutem firmy jest współpraca zarazem z szerokim gremium ekspertów w zakresie nawigacji, hydrografii, geoinformatyki, geodezji i kartografii, informatyki jak i absolwentami Akademii Morskiej. Takie zestawienie zapewnia połączenie doświadczenia razem z młodzieńczą pomysłowością.

Marine Technology sp. z o.o. podejmuje w ramach swojej działalności różnorodną tematykę prac badawczych, przy czym wykorzystanie nowoczesnych technologii i ukierunkowanie na innowacje jest wspólnym mianownikiem wszystkich podejmowanych zleceń. Niezwykle istotną kwestią wyróżniającą firmę jest poszukiwanie zagadnień mających realne szanse praktycznej implementacji.

Wykonawcy MT dysponują bogatymi doświadczeniami zarówno naukowymi jak również praktycznymi w zakresie budowy systemów geoinformatycznych oraz w zakresie pomiarów hydrograficznych. Na podkreślenie zasługują dotychczasowe badania w zakresie projektowania ergonomicznych interfejsów graficznych oraz rozliczne wieloletnie badania w zakresie map elektronicznych w tym zdobyte w trakcie opracowywania kolekcji komórek map elektronicznych dla Rzecznego Systemu Informacyjnego (RIS).

Projekty realizowane przez MT są zarządzane zgodnie z metodologią PRINCE2, wykonawcy MT posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

Wykonawcy MT są od wielu lat członkami europejskich grup harmonizujących systemy RIS w tym grupy zajmującej się opracowywanie międzynarodowych standardów map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej (Inland ENC Harmonization Group (IEHG)).

Na podkreślenie zasługuje posiadanie przez Marine Technology własnej kompletnej linii produkcyjnej do kodowania komórek elektronicznych map nawigacyjnych zarówno w wersji morskiej jak i śródlądowej. Marine Technology wykonała w 2013 r. kolekcję, pierwszych w Polsce, śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych obejmujących cały obszar wdrożenia systemu RIS Dolnej Odry. Mapy te zostały wdrożone w Centrum RIS Dolnej Odry.

Marine Technology

Kontakt

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

Telefon

Napisz do nas

Rozmiar czcionki
Kontrast