RIS

RIS (River Information Services) jest systemem, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz usprawnienie transportu wodnego na rzekach śródlądowych. Są to usługi związane z IT, zaprojektowane w celu optymalizacji ruchu i procesów transportowych w żegludze śródlądowej, tj. w celu usprawnienia szybkiego elektronicznego przesyłania danych między wodą a lądem poprzez wymianę informacji z wyprzedzeniem oraz w czasie rzeczywistym. RIS ma na celu usprawnienie wymiany informacji między operatorami dróg wodnych a użytkownikami (www.ris.eu).

W Polsce system objął swoim zasięgiem 97,3 km dróg wodnych na dolnym odcinku Odry od Ognicy do Szczecina, wraz z Odrą Wschodnią, Odrą Zachodnią, jeziorem Dąbie oraz pozostałymi drogami szczecińskiego węzła wodnego.

Pilotażowe wdrożenie systemu RIS dla dolnej Odry zostało uruchomione w grudniu 2013 roku. W związku z sukcesem, jakim okazało się pilotażowe wdrożenie, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zlecił wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla pełnego wdrożenia RIS granicznego.

Konsorcjum firm Marine Technology Sp. z o.o. i Lemtech Consulting Sp. z o.o. opracowało Program Funkcjonalno – Użytkowy, który dostępny jest poniżej:

Koncepcja zaprezentowana w PFU zakłada:

E

zwiększenie zasięgu terytorialnego systemu RIS,

E

instalację wodowskazów na każdym moście w obszarze RIS (zwykle zdublowane),

E

budowę nowej części sieci transmisji danych,

E

rozbudowę systemu obserwacji wizyjnej,

E

rozbudowę istniejącej sieci sensorów (poza siecią radarów),

E

zapewnienie pełnego pokrycia obszaru RIS systemami AIS, DGPS oraz VHF,

E

rozbudowę istniejącej sieci transmisji danych,

E

budowę nowej siedziby Centrum RIS.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast