INNOBAT

„Innowacyjny autonomiczny bezzałogowy system monitoringu batymetrycznego akwenów płytkowodnych”

Środowisko wodne jest jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się regionów na Ziemi. Jednym z elementów tych zmian jest ukształtowanie dna morskiego. Znajomość aktualnej głębokości akwenu jest szczególnie istotna podczas: żeglugi w rejonach ograniczonych, budowy gazociągów, eksploracji złóż naturalnych, na rzecz obronności państwa, badań naukowych itd. Zmiany ukształtowania dna morskiego są szczególnie zauważalne na akwenach płytkowodnych (na głębokościach do kilku metrów), gdzie mogą one mieć znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzkiego i ochrony środowiska, oraz dla których wymagane są najwyższe standardy dokładności pomiaru.

Przeprowadzone badania wstępne wykazały, że wielosensoryczna integracja danych umożliwia dokonanie pomiarów batymetrycznych na akwenach płytkowodnych w sposób dokładny i precyzyjny, przy spełnieniu wymagań przewidzianych dla kategorii specjalnej IHO. Stwierdzono również, że zasadniczą trudnością jest określenie głębokości pomiędzy linią brzegową akwenu płytkowodnego a minimalną izobatą zarejestrowaną przez echosondę.

Celem projektu jest:

Opracowanie prototypu systemu monitoringu batymetrycznego akwenów płytkowodnych wykorzystującego autonomiczne bezzałogowe platformy pomiarowe latające oraz pływające.

Do jego realizacji planuje się:

Z

opracowanie metodyki pozyskiwania danych fotogrametryczno-hydrograficznych przy użyciu bezzałogowych platform pomiarowych w strefie brzegowej;

Z

stworzenie prototypu modułu optoelektronicznego dedykowanego dla bezzałogowego statku powietrznego (BSP), który umożliwi realizację pomiarów fotogrametrycznych w strefie brzegowej;

Z

opracowanie metody określania głębokości akwenów płytkowodnych na podstawie analizy zdjęć o wysokiej rozdzielczości wykonanych przez BSP.

Potencjalnymi odbiorcami wyników projektu mogą być: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urzędy Morskie, Biura Geodezji Urzędów Marszałkowskich, Zarządy Portów oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast