Patent dla firmy Marine Technology!

Z dumą możemy poinformować o pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Patentowy RP zgłoszenia pt.:

„Układ nadzoru i reagowania sytuacji kolizyjnej wokół małej autonomicznej i bezzałogowej jednostce pływającej”.

Jednostka HydroDron-1 cechuje się pełną mobilnością, czyli istnieje możliwość przewożenia jej w rejon misji na przyczepie samochodowej bądź na większej jednostce nawodnej – statku bazie i wodowania z przyczepy z plaży, brzegu, nabrzeża, pomostu lub ze statku bazy. HydroDron może pracować na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych.

Na układ składają się: przemysłowy komputer nawigacyjny, dwa dalmierze laserowe LW20, RADAR UMRR 0C Type 42, dwie echosondy pionowe EchoRange 200kHz.

Skrócony opis wynalazku można przeczytać tutaj.

Rozmiar czcionki
Kontrast