SHREC

„System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo”

W ramach programu LIDER finansowanego z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Marine Technology opracowywany jest system automatycznej identyfikacji statków SHREC. Monitoring ruchu statków jest zagadnieniem kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi, szczególnie na akwenach ograniczonych. Celem tego projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie prototypu systemu automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek niekonwencyjnych na podstawie obrazów i strumieni wideo z kamer będących częścią żeglugowych systemów informacyjnych instalowanych na obszarach szczególnej uwagi. Obecnie stosowane systemy identyfikacji jednostek (AIS) zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej, wymagają zakupu i instalacji drogich urządzeń nadawczo-odbiorczych na statkach i nie obejmują małych jednostek komercyjnych, rekreacyjnych np. jachtów, motorówek czy statków badawczych. Jednostki te mogą stanowić potencjalne zagrożenie nawigacyjne czy nawet terrorystyczne, być przedmiotem zainteresowania służb celnych lub po prostu powodować utrudnienia w ruchu na ograniczonym akwenie.

System SHREC pozwoli na automatyzację procesu rozpoznawania jednostek, identyfikację tychże jednostek jako automatycznej i ustrukturyzowanej informacji w systemie docelowym oraz przekazywanie jej innym systemom, np. na potrzeby alarmowania służb o zagrożeniu. Poza tym system zapewni możliwość klasyfikacji rozpoznawanej jednostki na podstawie bazy wzorców w przypadku, gdy jej identyfikacja nie będzie możliwa.

Głównymi zadaniami projektu są:

Z

analiza obecnych standardów, norm i kwestii legislacyjnych odnośnie oznakowania jednostek, możliwości technologicznych systemów monitoringu oraz systemów informacji żeglugowych;

Z

opracowanie metody automatycznego rozpoznawania statków z obrazów cyfrowych wykorzystując najnowsze metody z dziedziny widzenia maszynowego i metod sztucznej inteligencji;

Z

projekt i budowa demonstratora systemu z uwzględnieniem architektury obecnych żeglugowych systemów informacyjnych jak. rzeczny RIS czy morski VTS;

Z

budowa platformy badawczej i weryfikacja pracy systemu zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i rzeczywistych.

Potencjalnym odbiorcami wyników projektu będą administratorzy systemów informacji rzecznej i morskiej, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na obszarze objętym swoją jurysdykcją.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast