MOBINAV

Opracowanie systemu mobilnej nawigacji śródlądowej stanowiło główny cel projektu badawczego „Mobilna Nawigacja Śródlądowa”, finansowanego przez NCBiR w ramach programu LIDER. System, na wzór systemów nawigacji samochodowej, w sposób kompleksowy dostarcza potrzebnych informacji o obszarach śródlądowych użytkownikowi końcowemu, którym jest turysta uprawiający żeglugę rekreacyjną. Jako główny cel naukowy postawiono sobie opracowanie metod przetwarzania danych przestrzennych dla potrzeb mobilnej prezentacji kartograficznej i efektywnej nawigacji na drogach śródlądowych. Celem praktycznym było opracowanie systemu MOBINAV, który ma stał się rozwinięciem koncepcji nawigacji samochodowej na obszar żeglugi śródlądowej.

Docelowo system składa się z aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (dalej nazywanej aplikacją mobilną) i stacjonarnego serwera. Dodatkowym źródłem danych dynamicznych mogą być sensory w urządzeniu mobilnym lub też zewnętrzne sensory statkowe, np. odbiorniki GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) czy transponder lub odbiornik AIS (ang. Automatic Identification System). Możliwe jest także wykorzystanie informacji pochodzących od usługodawców zewnętrznych takich jak np. RIS (ang. River Information System), czy dostawcy serwisów typu WMS (ang. Web Map Service). Osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu wymaga dostępu do sieci internetowej bezpośrednio z urządzenia (zwykle za pomocą sieci telefonii komórkowej), niemniej jednak podstawowe funkcje są dostępne także w trybie off-line.

Z punktu widzenia użytkownika końcowego opisywany system może być utożsamiany z aplikacją na urządzeniu mobilnym, w rzeczywistości jego zakres jest jednak dużo szerszy, a jego budowa obejmuje szereg problemów do rozwiązania związanych z przetwarzaniem danych przestrzennych. Zasadnicze komponenty systemu to moduł zarządzania danymi, moduł analiz przestrzennych oraz moduł prezentacji kartograficznej. Moduł zarządzania danymi pozwala na integrację danych z baz źródłowych oraz opracowanie ich w formie odpowiedniej dla MOBINAV. W celu efektywnego zarządzania danymi zaproponowano własny format MODEF, bazujący na GML, w którym przechowywane są wyselekcjonowane i zintegrowane dane źródłowe.

Jednym z kluczowych elementów budowy mobilnego systemu nawigacji był model prezentacji informacji przestrzennej, który w bezpośredni sposób ma wpływ na percepcję produktów informacyjnych przez użytkownika. W ramach projektu opracowano model mobilnej prezentacji kartograficznej, bazując na literaturze naukowej. Opracowano także autorskie narzędzie do budowy tego modelu, bazujące na technologii QGIS.

 

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast