HydroNav3D

Przedmiotem projektu pt. „System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej” jest znaczące ulepszenie produktu firmy Marine Technology autonomicznej/zdalnie sterowanej wielozadaniowej platformy nawodnej do działań w obszarach portów, na redach, kotwicowiskach, zalewach, zatokach i jeziorach, rzekach i innych obszarach ograniczonych poprzez opracowanie systemu autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D platformy. Tak udoskonalona jednostka będzie mogła wykonywać misje pomiarowe w zakresie pomiarów batymetrycznych, sonarowych i innych w trybie autonomicznym realizując adaptacyjnie planowaną trajektorię oraz przeprowadzając automatyczną analizę danych pomiarowych 3D (wokół platformy) w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Systemy autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D zainstalowane na bezzałogowym pojeździe nawodnym będą rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową. Oprogramowanie HydroDrona zostanie rozszerzone o funkcje takie jak: adaptacyjne planowanie profili pomiarowych w trakcie realizacji prac hydrograficznych, automatyczną analizę danych obrazowych wokół jednostki w czasie zbliżonym do rzeczywistego i wiele innych.

Zaplanowano opracowanie następujących modułów oprogramowania stanowiącego o znacznym ulepszeniu produktu, stosowanych technologii i możliwości świadczenia usług:

Z

Moduł adaptacyjnego planowania i realizacji profili pomiarowych, na podstawie faktycznej szerokości pasa pomiarowego zależnego od głębokości akwenu i rodzaju dna, w czasie zbliżonym do rzeczywistego

moduł umożliwi uzyskanie lepszej efektywności pomiarowej poprzez optymalizację czasu pomiarów, zużytej energii oraz redukcji danych redundantnych ze względu na unikanie pozyskiwania danych z obszarów uprzednio przeszukanych;
Z

Moduł automatycznej klasyfikacji rodzaju dna

system bez udziału operatora, będzie realizował klasyfikację typu dna akwenu dla potrzeb prac pogłębiarskich czy redakcji map nawigacyjnych. Przewiduje się identyfikację 4 typów dna: muły, piaski i muły antropogeniczne, piasek drobnoziarnisty, piasek gruboziarnisty;

Z

Moduł automatycznego rozpoznania i identyfikacji obiektów dennych w trakcie realizacji misji pomiarowej

automatyzacja identyfikacji obiektów dennych umożliwi automatyczne mapowanie wykrytych obiektów bez udziału operatora systemu, pozostawiając operatorowi jedynie funkcje nadzorcze. Przewiduje się identyfikację obiektów naturalnych: głazy, zatopione drzewa oraz sztucznych: zwłoki osób poszukiwanych, elementy konstrukcji hydrotechnicznych, wraki, sieci rybackie, rurociągi, kable, zanieczyszczenia stałe;

Z

Moduł automatycznej budowy numerycznego modelu dna i mozaiki sonarowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego

budowa numerycznego modelu terenu i mozaiki sonarowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwi znaczące usprawnienie procesu obróbki danych pomiarowych i budowy mapy batymetrycznej akwenu oraz sprawozdania z badania czystości dna;

Z

Moduł wielosensorowej ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia obszaru dopuszczalnych manewrów platformy i izobaty zerowej na bazie fuzji sensorycznej obrazów z radaru, LiDARu i kamer video

platforma w sposób automatyczny wyznaczy przebieg linii brzegowej w celu ustalenia akwenu umożliwiającego wykonanie pomiarów hydrograficznych oraz obszaru dopuszczalnych manewrów, w tym antykolizyjnych na akwenach, na których nie zostały jeszcze wykonane elektroniczne mapy nawigacyjne w tym szczególnie rzeki i jeziora objęte pomiarami.

Tak zaawansowanych technologii autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D jednostek bezzałogowych nie oferował dotychczas żaden producent na świecie.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast