HydroDron

HydroDron

HydroDron Projekt pn. “Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych.” realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ. Przedmiotem projektu...
MOBINAV

MOBINAV

MOBINAV Opracowanie systemu mobilnej nawigacji śródlądowej stanowiło główny cel projektu badawczego „Mobilna Nawigacja Śródlądowa”, finansowanego przez NCBiR w ramach programu LIDER. System, na wzór systemów nawigacji samochodowej, w sposób kompleksowy dostarcza...
Rozmiar czcionki
Kontrast