MPSS

MPSS

MPSS „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” Firma Marine Technology, w wyniku zakończonego przetargu, została wyłoniona do realizacji zamówienia na usługi związane z badaniami i...
HydroNav3D

HydroNav3D

HydroNav3D Przedmiotem projektu pt. „System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej” jest znaczące ulepszenie produktu firmy Marine Technology autonomicznej/zdalnie sterowanej wielozadaniowej platformy nawodnej do...
SHREC

SHREC

SHREC „System automatycznego rozpoznawania i identyfikacji jednostek pływających na akwenach objętych monitoringiem wideo” W ramach programu LIDER finansowanego z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Marine Technology opracowywany jest system automatycznej...
HydroDron

HydroDron

HydroDron Projekt pn. “Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych.” realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOSBZ. Przedmiotem projektu...
MOBINAV

MOBINAV

MOBINAV Opracowanie systemu mobilnej nawigacji śródlądowej stanowiło główny cel projektu badawczego „Mobilna Nawigacja Śródlądowa”, finansowanego przez NCBiR w ramach programu LIDER. System, na wzór systemów nawigacji samochodowej, w sposób kompleksowy dostarcza...
Rozmiar czcionki
Kontrast