4DShoreMap

„Innowacyjny system wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej”

Projekt został wsparty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu LIDER XII grant nr LIDER/4/0026/L-12/20/NCBR/2021.

Identyfikacja potrzeby realizacji projektu

Podsumowując uzasadnienie genezy projektu należy stwierdzić, iż głównymi ograniczeniami w zakresie monitoringu strefy brzegowej są:

– pomiary lądowe oraz hydrograficzne są wykonywane i opracowywane oddzielnie: kilka zespołów musi zebrać i opracować dane przy pomocy różnych systemów;

– zróżnicowanie strefy przybrzeżnej utrudnia pomiary z klasycznej jednostki pomiarowej;

– brakuje systemu, który zbiera i opracowuje dane z czterech różnych sensorów zamontowanych jednocześnie na jednostce bezzałogowej;

– brakuje metody, która umożliwi w pełni monitorować ukształtowanie rzeźby terenu w strefie brzegowej (zarówno części lądowej, jak i nawodnej) z wykorzystaniem wizualizacji zintegrowanych danych (o różnej charakterystyce).

Cel projektu

Opracowanie prototypu systemu wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej wykorzystującego autonomiczne bezzałogowe platformy pływające przy jednym przejeździe pomiarowym.

Z

Cel I: opracowanie metodyki wykorzystania bezzałogowej jednostki pływającej dla realizacji pomiarów w strefie brzegowej → konfiguracja sprzętu i urządzeń, sposób przesyłania informacji, wytyczne do prowadzenia pomiarów i tras przejazdu.

Z

Cel II: opracowanie metod przetwarzania geodanych z czterech sensorów i ich fuzji → wytyczne i standardy, charakterystyka komponentów modułu zintegrowanych danych i ich fuzji (konwersja, redukcja, scalanie, segmentacja, zmiana układów, korekta orientacji, transpozycja, zastosowanie SI).

Z

Cel III: opracowanie modelu wielowymiarowej i wieloczasowej bazy wiedzy o strefie przybrzeżnej → model bazy danych, wytyczne i standardy przechowywania danych.

Z

Cel IV: opracowanie modelu wizualizacji zintegrowanych danych w postaci sferycznej mapy przestrzennej → mapa sferyczna zawierająca dane z czterech różnych sensorów, składowe geokompozycji, moduł prezentacji.

Potencjalni odborcy

– Jednostki związane z obszarami przybrzeżnymi poprzez profil działalności (np. Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Portów).

– Jednostki związane lokalizacyjnie z obszarami przybrzeżnymi (np. Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, samorządy lokalne).

– Jednostki zajmujące się inwentaryzacją i monitoringiem stref przybrzeżnych.

– Projektanci, inwestorzy i wykonawcy realizujący prace na odcinkach dróg wodnych.

– Inni, np. jednostki związane z wdrażaniem projektów związanych z systemami geoinformatycznymi.

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

ul. Niemena 13 lok. 5
81-603 Gdynia

ul. Klonowica 37 lok. 5
71-248 Szczecin

 

 

 

Napisz do nas

    Rozmiar czcionki
    Kontrast