Nowa jakość pozyskiwania danych

Nowa jakość pozyskiwania danych

Nowa jakość pozyskiwania danych       System sonarowy stworzony przez firmę PING DSP jest dedykowany obszarom płytkowodnym. Nowoczesnym podejściem jest wykorzystanie zjawiska interferencji fal akustycznych do pomiarów hydrograficznych. Ponadto w...
HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia

HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia

HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia HydroDron brał udział w manewrach bezzałogowych jednostek w Porcie Gdynia. Celem przeprowadzenia testów było zbadanie zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz ich współdziałanie z elementami infrastruktury portowej....
HydroDron i co dalej?

HydroDron i co dalej?

HydroDron i co dalej? W pełni funkcjonalny prototyp HydroDron-1 został wykonany w trakcie realizacji kończącego się w bieżącym miesiącu projektu „Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach...
Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich

Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich

Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich W dniach 23-24.09.2019 w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się ostatnie testy HydroDrona w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – na wodzie. Testom poddano następujące systemy:...
Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO

Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO W Gdańsku w dniach 9-11 września 2019 roku odbyły się XX Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO 2019. Wzięło w nich udział ponad 250 firm i organizacji z 23 krajów. To największe w Polsce i jedno...
Rozmiar czcionki
Kontrast