Udział Marine Technology w projekcie MPSS

Firma Marine Technology, w wyniku zakończonego przetargu, została wyłoniona do realizacji zamówienia na usługi związane z badaniami i pomiarami za pośrednictwem jednostki bezzałogowej dla projektu o akronimie MPSS, czyli:

„System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”.

 

Projekt polega na wykorzystaniu mobilnej platformy badawczej w działalności portu gdyńskiego oraz obejmuje dwa bardzo ważne zadania, które zostaną zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Zadanie 1: Wykonywanie pomiarów hydrograficznych: pomiarów batymetrycznych i badań sonarowych na wskazanych akwenach portowych.

Zadanie 2: Automatyczny pobór próbek wody (powierzchniowej i głębinowej) i osadów dennych, w wyznaczonych punktach pomiarowych oraz pomiarów wykonanych przy wykorzystaniu siatki planktonowej o każdej porze roku.

Pobierane przez platformę bezzałogową próbki wody będą analizowane przez laboratorium, dzięki czemu, w czasie realizacji projektu, powstanie profil fizyko – chemiczny wód portowych. Otrzymane dane, obserwacje oraz analizy zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, zawierającym rekomendacje oraz wskazania dla organów administracji państwowej, w zakresie wykorzystania platform bezzałogowych do prac badawczych i pomiarowych na terenach portowych.

Implementacja rozwiązań wykorzystujących platformy bezzałogowe w Porcie Gdynia, w bezpośredni sposób przyczyni się do rozwoju silnych trendów w branży morskiej, ukierunkowanych na rozwój systemów opartych na autonomiczności.

Celem projektu MPSS jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej, akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze.

O projekcie oraz udziale jednostki HydroDron-1 można przeczytać w czasopismach:

Baltic Transport Journal (strony: 62-32)

Barometr dynamiki rozwoju ISP 1 (strony: 18-19)

Dziennik Bałtycki (wydanie z dnia 9.12.2021, strona nr 9)

gospodarkamorska.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast