HYPACK 2020

HYPACK 2020

HYPACK 2020 Już jest dostępna nowa wersja oprogramowania HYPACK. HYPACK 2020 został rozszerzony o wiele nowych funkcji i ulepszeń, a przy dokonywaniu zmian, w dużej mierze wzięto pod uwagę sugestie i potrzeby klientów. Nowe funkcje to m.in.: N Auto-Processing...
Nowa jakość pozyskiwania danych

Nowa jakość pozyskiwania danych

Nowa jakość pozyskiwania danych       System sonarowy stworzony przez firmę PING DSP jest dedykowany obszarom płytkowodnym. Nowoczesnym podejściem jest wykorzystanie zjawiska interferencji fal akustycznych do pomiarów hydrograficznych. Ponadto w...
HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia

HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia

HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia HydroDron brał udział w manewrach bezzałogowych jednostek w Porcie Gdynia. Celem przeprowadzenia testów było zbadanie zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz ich współdziałanie z elementami infrastruktury portowej....
HydroDron i co dalej?

HydroDron i co dalej?

HydroDron i co dalej? W pełni funkcjonalny prototyp HydroDron-1 został wykonany w trakcie realizacji kończącego się w bieżącym miesiącu projektu „Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach...
Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich

Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich

Testy HydroDrona w Górkach Zachodnich W dniach 23-24.09.2019 w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się ostatnie testy HydroDrona w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – na wodzie. Testom poddano następujące systemy:...
Rozmiar czcionki
Kontrast