Testy na wodzie 2020

Testy na wodzie – I etap

W dniach 6-7 lipca przeprowadzono testy w Szczecinie na Odrze Zachodniej. Pomiary zostały wykonane głównie dla potrzeb realizacji budowy modułu wielosensorowej ekstrakcji linii brzegowej w celu określenia dopuszczalnych manewrów platformy i izobaty zerowej. Zostanie to wykonane na bazie fuzji sensorycznej obrazów z radaru, LiDAR i kamer wideo. Jest to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu pn. System autonomicznej nawigacji i automatycznej hydrografii 3D bezzałogowej platformy pływającej. W tym celu wykorzystano jednostkę pomiarową Hydrograf XXI. Urządzenia zostały ustawione w jednej linii tak, aby kąt widzenia kamery pokrywał się z kątem widzenia LiDAR. LiDAR ustawiono pod kątem 90 stopni na statywie fotograficznym. Kamera w standardowym położeniu również została umieszczona na statywie fotograficznym. Pierwszego dnia pomiary wykonano w Basenie Młyńskim oraz części Nabrzeża Grab przed Mostem Brdowskim. Drugiego dnia pomiary były wykonywane wzdłuż przekopu Mieleńskiego.

Testy na wodzie – II etap

W dniach 26-28.08.2020 r. zespół Marine Technology udał się do miejscowości Zawory. Podczas tych kilku dni nowi pracownicy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z obsługi sprzętu hydrograficznego. 

Testy na wodzie – III etap

W dniu 16 września 2020 r. nasz zespół udał się na kolejne testy. Ponownie były one przeprowadzane na Jeziorze Kłodno w miejscowości Zawory. Testowano wykorzystanie LiDAR w połączeniu z kamerą do ekstrakcji linii brzegowej. 

Rozmiar czcionki
Kontrast