Zakończono pobór próbek wykonywany w ramach projektu MPSS

Pragniemy poinformować, że w dniu 20 października 2022r. firma Marine Technology Sp. z o.o. zakończyła jedno z zadań wykonywanych w ramach projektu „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” o akronimie MPSS.

 

Pobór próbek, wykonywany we wszystkich czterech porach roku, pomyślnie dobiegł końca. Zakresem obszarowym były Baseny I-V w Porcie Gdynia, charakteryzujące się wysokim betonowymi nabrzeżami, które nie stanowiły większego problemu dla firmy. W trakcie prac pobrano:

 

  • wodę na wysokości 1 metra pod taflą wody (z wykorzystaniem batometru),
  • wodę na wysokości 1 metra nad dnem (z wykorzystaniem batometru),
  • osad z dna (z wykorzystaniem czerpacza),
  • plankton (z wykorzystaniem siatki planktonowej),
  • profil zasolenia wody (z wykorzystaniem profilomierza prędkości dźwięku w wodzie SVP Base X2 firmy AML)

 

Każdy z wykorzystywanych przyrządów jest własnością firmy.

Celem projektu MPSS jest określenie możliwości uzyskania od jednostek administracji państwowej, akredytacji badań przeprowadzanych za pomocą nawodnych platform bezzałogowych oraz rekomendacje w zakresie ujednolicenia standardów technicznych w tym obszarze.

W roku 2023, w ramach współpracy w projekcie MPSS, zespół Marine Technology Sp. z o.o. będzie wykonywał pomiary hydrograficzne: pomiary batymetryczne oraz badania sonarowe na wskazanych akwenach portowych.

Rozmiar czcionki
Kontrast