Zjazd Hydrografów 2017

W dniu 17 listopada 2017 roku, w Gdyni odbył się Zjazd Członków Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. Początek spotkania został poświęcony na przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia. Następnie prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny przedstawił prezentację pt. Opracowanie autonomicznej/zdalnie sterowanej pływającej platformy dedykowanej pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych, w której zaprezentował potencjał badawczy hydrograficznego drona, a także zaprezentował wyposażenie pomiarowe jednostki HydroDron. Kolejne prezentacje dotyczyły m.in. tematyki antropogenicznych form geomorfologicznych na dnie Zatoki Puckiej, a także wyników testów morskich przeprowadzonych przy wykorzystaniu echosondy wielowiązkowej R2Sonic 2024.

Rozmiar czcionki
Kontrast