System Smart Buoy

Nasza firma wykonała projekt techniczny systemu Smart Buoy (SMB), zgodnie z założeniami projektu koncepcyjnego pn. Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea – EfficientSea 2 realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni w ramach programu Horizon 2020.
System jest przeznaczony do lokalizacji na pławie morskiej, którego celem jest dostarczenie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym w celu poprawy informacji o sytuacji nawigacyjnej akwenu. Pława wyposażona jest w transpondery AIS, GSM, a także czujniki, tzw. zestaw hydrologiczno-meteorologiczny. Do zadań pławy będzie należeć analiza ruchu statków w określonym akwenie oraz pomiar parametrów atmosfery i wody. Pława poprzez środki komunikacji radiowej AIS, GSM przekazuje dane pomiarowe na statki i ląd.

Rozmiar czcionki
Kontrast