Program Funkcjonalno-Użytkowy

Nasza firma zakończyła prace nad zadaniem zrealizowanym w ramach projektu pn. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze. Projekt jest współfinansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, dotyczącego m.in. poprawy stanu śródlądowych dróg wodnych. Była to praca zespołowa wykonana przez Marine Technology Sp. z o.o. i Lemtech Konsulting Sp. z o.o.

Rozmiar czcionki
Kontrast