Ostatnia sesja pomiarowa jednostki HydroDron-1 w ramach projektu MPSS

W dniach 15-17 maja 2023r. odbyła się ostatnia sesja pomiarowa jednostki HydroDron-1 w ramach projektu MPSS, czyli „Systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Jednocześnie zakończono pierwszą część ww. projektu badawczo-rozwojowego.

W trakcie sesji pomiarowych w 3 miesiącach (marzec, kwiecień oraz maj) wykonywane były pomiary batymetryczne oraz sonarowe w celu przygotowania dokumentacji batymetrycznej oraz sprawozdań z budowy dna. Rejestracje wykonano wzdłuż 7 nabrzeży (w tym niektóre z obszarów zostały przesondowane dwukrotnie, w różnych sesjach pomiarowych).

W poprzednim roku jednostka HydroDron-1 wykorzystywana była, również w ramach projektu MPSS, do automatycznego pobierania próbek wody oraz osadów dennych.

Więcej o projekcie można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Portu Gdynia, w zakładce MPSS.

O projekcie z wykorzystaniem jednostek autonomicznych wypowiedziała się p. Anna Salomon, kierownik projektu z ramienia Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dla gospodarkamorska.pl we wpisie przygotowanym przez p. Jakuba Milszewskiego.

Rozmiar czcionki
Kontrast