HydroDron podczas manewrów w Porcie Gdynia

HydroDron brał udział w manewrach bezzałogowych jednostek w Porcie Gdynia. Celem przeprowadzenia testów było zbadanie zależności między jednostkami bezzałogowymi oraz ich współdziałanie z elementami infrastruktury portowej. Podczas testów badano kwestie związane z:
• poruszaniem się bezzałogowych jednostek w kanałach portowych,
• możliwościami zastosowania systemu RTK z systemami jednostek bezzałogowych,
• pracami jednostek bezzałogowych przeprowadzających inspekcję wizualną nabrzeży,
• pracami jednostek bezzałogowych, które dokonują specjalistyczne pomiary za pomocą sondy 3D,
• określeniem możliwości przekazywania informacji między dwoma jednostkami bezzałogowymi podczas wykonywania manewrów.

Przeprowadzone manewry potwierdziły przydatność bezzałogowych jednostek w pomiarach na ograniczonych akwenach. Ponadto przetestowano wodowanie platformy HydroDron-1 z wykorzystaniem dźwigu portowego. Wodowanie przebiegło bardzo sprawnie i zajęło zaledwie kilka minut. Niesprzyjające warunki pogodowe, w tym niska temperatura, silny wiatr i przelotny deszcz nie były przeszkodą w realizacji pomiarów z wykorzystaniem platformy HydroDron-1. Pomimo braku czasu na kalibrację urządzeń pomiarowych, uzyskano zadowalające wyniki z pomiarów hydrograficznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast