HydroDron-1 – świadectwo zdolności żeglugowej

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że chluba firmy Marine Technology Sp. z o.o., czyli autonomiczna jednostka HydroDron-1, otrzymała świadectwo zdolności żeglugowej. Niewiele autonomicznych jednostek na świecie otrzymało takie świadectwo. W celu otrzymania ww. dokumentu została przeprowadzona inspekcja techniczna, którą HydroDron-1 przeszedł bez problemów.

Świadectwo zdolności żeglugowej uprawnia daną jednostkę pływającą do żeglugi po śródlądowych oraz morskich przybrzeżnych drogach wodnych zarówno w Polsce, jak w innych państwach członkowskich.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1156).

Rozmiar czcionki
Kontrast