RIS

Marine Technology Sp. z o.o.

RIS (River Information Services) jest to system, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz usprawnienie transportu wodnego na rzekach śródlądowych.

W Polsce system objął swoim zasięgiem 97,3 km dróg wodnych na dolnym odcinku Odry od Ognicy do Szczecina, wraz z Odrą Wschodnią, Odrą Zachodnią, jeziorem Dąbie oraz pozostałymi drogami szczecińskiego węzła wodnego.

Pilotażowe wdrożenie systemu RIS dla dolnej Odry zostało uruchomione w grudniu 2013 roku. W związku z sukcesem jakim okazało się pilotażowe wdrożenie Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zlecił wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla pełnego wdrożenia RIS granicznego.

Konsorcjum firm Marine Technology Sp. z o.o. i Lemtech Consulting Sp. z o.o. opracowało Program Funkcjonalno – Użytkowy, który dostępny jest tutaj:

Koncepcja zaprezentowana w PFU zakłada:

Z

zwiększenie zasięgu terytorialnego systemu RIS,

Z

zapewnienie pełnego pokrycia obszaru RIS systemami AIS, DGPS oraz VHF,

Z

instalacje wodowskazów na każdym moście w obszarze RIS (zwykle zdublowane),

Z

budowę nowej części sieci transmisji danych,

Z

rozbudowę istniejącej sieci sensorów (poza siecią radarów),

Z

rozbudowę systemu obserwacji wizyjnej,

Z

rozbudowę istniejącej sieci transmisji danych,

Z

budowę nowej siedziby Centrum RIS.

Marine Technology

Do pobrania

Marine Technology

Kontakt

Adres

ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6
81-521 Gdynia

Telefon

Napisz do nas

Rozmiar czcionki
Kontrast